Gezilecek Tarihi Yerler

image

Efes Antik Kenti

Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes, İ.Ö. 4. bine dek giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol oynamıştır. Doğu ile Batı (Asya ve Avrupa) arasında başlıca kapı durumunda olan Efes önemli bir liman kentiydi. Bu konumu Efes'in, çağının en önemli politik ve ticaret merkezi olarak gelişmesini ve Roma Devrinde Asia eyaletinin başkenti olmasını sağlamıştır. food Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı, Büyük Tiyatro, Stadyum, Vedius Gymnazyumu, Celcus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı gibi Efes’te bulunan birçok önemli yapı da burayı tarih boyunca önemli kılmıştır. Antik Çağda önemli bir uygarlık merkezi olan Efes bugün de yılda ortalama 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezidir.

Detaylı Bilgi
image

Meryem Ana

Selçuk’a 9 km. uzaklıktaki Meryemana Evi, Bülbül Dağı’nın üzerinde bulunmaktadır. İsa’nın ölümünden 4 ya da 6 yıl sonra, St. John’ın Meryem Ana’yı Efes’e getirdiği bilinmektedir. 1891 yılında Lazarist papazlar, Alman rahibe A. Katherina Emerich’in rüyası üzerine, Meryem Ana’nın son günlerini geçirdiği evin, araştırmalar sonunda bu yer olduğunu ortaya çıkarmışlardır. food Bu olay Hıristiyanlık dünyasında yepyeni bir buluş olmuş ve din alemine ışık tutmuştur. Haç planlı ve kıbbeli olan bu yapı daha sonra restore edilmiştir. Müslümanlarca da kutsal sayılan evde, Papa VI. Paul’un 1967’deki ziyaretinden sonra, her yıl ağustos ayının 15. gününde ayinler düzenlenmekte ve bu ayinler büyük ilgi görmektedir.

Detaylı Bilgi
image

Şirince

Selçuk'a 7 km. uzaklıktaki Şirince Köyü geçen yüzyıldaki kentsel dokusunu aynen korumuştur. Meyve, şarap ve geleneksel yemekleri ile otantik yapı ve yaşantısı, burayı bir nostalji köyü haline getirmiştir. foodKuruluş tarihi milattan önce 500. yıla kadar inen Şirince’ye yerleşimin ana sebebi köyün dağlık ve savunmaya ideal olmasıydı. Diğer bir neden ise, suyunun bol, toprağının bereketli, havasının hoş olmasıdır.

Detaylı Bilgi
image

Artemis Tapınağı

Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Efes Artemis Tapınağı, Efeslilerin ilk yerleşim yeri olarak bilinir. Artemis Tapınağı 127 sütunlu olup cephedeki 36 sütunu kabartmalıdır. Tapınağın 125 metre uzunluğu,60 metre genişliği ve 25 metre yüksekliği olabileceği düşünülmektedir. Artemis Tapınağı içinde birçok sanat eseri vardı. Ünlü Yunan heykeltıraşlar Polyclitus, Pheidias, Cresilas, and Phradmon tarafından yapılmış heykellerle, tablolarla, altın ve gümüşle bezenmiş kolonlarla donatılmıştı. Sanatçılar en güzel heykeli yaratmak için birbirleri ile yarışırlardı. Bu heykellerin büyük bir çoğunluğu Efes şehrini kurduğu söylenen Amazonların heykelleridir. Bir depremle tapınağın yıkılması üzerine Roma İmparatoru yardımı ile Efesliler tapınağı yeniden ve daha gösterişli inşa etmişlerdir. Bu gün Artemis Tapınağı’nın sadece temel kalıntıları bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi
image

Selçuk Kalesi

Efes’in ilk yerleşim yerinde, tepenin en yüksek kısmında bulunan Selçuk Kalesi, kültürel miras açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Kale içinde taş döşemeli sokaklar, çeşitli büyüklükte sarnıçlar, bir cami ve en yüksek kısımda bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Bu kilisenin apsis kısmı, Aydınoğulları döneminde bazı eklerle sarnıç haline getirilmiştir. Ayrıca caminin batı kısmında, kale hamamı olabilecek nitelikte bir yapı kalıntısı saptanmıştır. Kaledeki ilk kazı ve onarım çalışmaları 1960 yılında Efes Müzesi tarafından yapılmıştır. 1990 yılından başlayan ikinci dönem çalışmaları da Kültür-Turizm Bakanlığı, Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Detaylı Bilgi